مطالعات سیاست خارجی

تعداد 1

گروه مطالعاتی سیاست خارجی

بررسی تحولات منطقه خاورمیانه در نشستی با انجمن سیاست خارجی دانمارک

۴ تیر ۱۳۹۳

روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1393، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن سیاست خارجی دانمارک (Danish Foreign Policy Society) و موسسه آرا (ARA Enterprise) نشستی را با موضوع "بررسی تحولات منطقه خاورمیانه" برگزار کرد. در این نشست هیئتی بلندپایه از انجمن سیاست خارجی دانمارک که مهمان وزارت خارجه بودند، پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، اساتید دانشگاه و جمع کثیری از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف حضور داشتند.