کلیدواژه

تعداد 172

تحولات عربی و سیاست منطقه ای ایران

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۲۸ آذر ۱۳۹۱

پیش از تحولات عربی، ایران تنها از طریق روابط با ملت ها و جنبش های اسلامی توانسته بود نفوذ خود در منطقه را افزایش دهد. اما با بروز این تحولات و ظهور دولت های ملی- اسلامی همانند مصر، فرصتی برای ایران فراهم شد تا همزمان با دولت های کشورهای عربی هم روابط نزدیک برقرار کند.

انقلاب های عربی و چشم انداز امپراطوری نفتی عربستان سعودی

نویسنده: مریم پاشنگ  |   ۹ مهر ۱۳۹۱

با توجه به شرایط سیاسی- اجتماعی و اقتصادی حاکم بر عربستان تحت تاثیر انقلاب های عربی، به نظر می رسد که امپراطوری نفتی این کشور در آینده ای نه چندان دور تاثیرگذاری گذشته خود را نخواهد داشت.

روابط روسیه و ترکیه در خاورمیانه

۴ مهر ۱۳۹۱

جایگاه ژئواکونومیکی روسیه و ترکیه در منطقه باعث تلاش دو کشور در به حداکثر رساندن روابط شان در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی شده و این روند با روی کار آمدن مجدد ولادیمیر پوتین در روسیه بیشتر تقویت شده است.

فرصت های اقتصادی اجلاس عدم تعهد

نویسنده: سکینه ببری  |   ۴ مهر ۱۳۹۱

برگزاری اجلاس شانزدهم جنبش عدم تعهد در تهران در کنار بهبود بخشیدن به جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران، فرصت های اقتصادی زیادی برای دستگاه سیاستگزاری کشور فراهم کرد.

استراتژي سياست خارجي تركيه در قفقاز

۱۸ شهریور ۱۳۹۱

سياست تركيه در قفقاز، بر مبنای توسعه روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي اين منطقه و كمك به آن ها از یک سو در جهت توسعه روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي اين منطقه و از سوی دیگر در جهت توسعه مكانيسم هايي براي ثبات داخلي، رفاه و نيز امنيت و صلح منطقه اي قرار دارد.

بحران دولت های بی ثبات در خاورميانه

نویسنده: حسین آجورلو  |   ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

می‌توان گفت که کشورهای متحول شده در خاورمیانه دوره گذاری را می‌گذرانند که اگر این دوره طولانی شود موجب بی ثباتی و اگر این دوره کوتاه باشد این تحولات نتیجه مثبتی برای منطقه خواهد داشت.