کلیدواژه

تعداد 329

بُعد بین المللی بحران کردها در ترکیه

نویسنده: محمد یزدان پناه  |   ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

آنکارا، جهت ایفای نقشی پررنگ تر در بحران های منطقه ای نظیر سوریه و عراق، نیازمند رهایی از تنگناهای امنیتی و هویتی داخلی می باشد. در صورت تضعیف یا حل بحران کردها در داخل ترکیه، فرصت بازیگری و احیانأ مداخله گری بیشتری نصیب این کشور می شود.

نقش عامل ژئوپلیتیک در روابط ایران و مصر

نویسنده: فاطمه‌ سادات میراحمدی  |   ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

قبل از انقلاب مصر، عامل ژئوپلیتیک از عوامل مهم تأثیرگذار در روابط ایران و مصر بود. بدون تردید آینده روابط ایران و مصر نیز همچنان وابسته به موقعیت ژئوپلیتیکی و علایق ومنافع دو کشور در سطح منطقه خواهد بود.

مبارزه با تروریسم و مسأله سوریه؛ اولویت های سیاست خارجی اوباما

نویسنده: روزبه کردونی  |   ۱۴ اسفند ۱۳۹۱

بررسی وضعیت سوریه با تکیه بر ارتباط میان "دولت ضعیف" و "گسترش تروریسم" نشان می دهد دخالت آمریکا در مساله سوریه، نتایجی در تقابل بااستراتژی مقابله با تروریسم این کشور در پی داشته است.

اهمیت مصر در معادلات سیاسی- امنیتی خاورمیانه

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۸ اسفند ۱۳۹۱

مصر بازیگری مهم، کلیدی و تأثیر گذار در روابط بازیگران اصلی در خاورمیانه محسوب می شود. نزدیکی هر یک از بازیگران خاورمیانه به مصر نقش مهمی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای آن بازیگر خواهد داشت.

اسرائیل و بحران سوریه

نویسنده: محمد‌رضا حق‌شناس  |   ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

می توان گفت که وضعیت فعلی سوریه برای اسرائیل مطلوب است و این کشور یک سوريه ضعيف را به عنوان يك فرصت استراتژيك برای خود تلقي مي کند.

همکاری امنیتی منفی در روابط ایران و آمریکا

نویسنده: سعید شکوهی  |   ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

تمایل به مذاکره در هر دو طرف دیده می شود، اما تا زمانیکه بی اعتمادی شدید موجود میان دو کشور رفع نشود، نمی توان به نتیجه بخش بودن مذاکرات، حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود.

نگاه نخبگان فکری اعراب به ایران

نویسنده: بهزاد دانشفر  |   ۱۲ بهمن ۱۳۹۱

اعراب با تحولات جدید در شناسایی دیدگاه های خود نسبت به ایران دچار بحران و نیازمند نگرش واقع بینانه تر از ایران هستند.

واگرایی منافع بازیگران و تداوم بحران سوریه

نویسنده: رحمت حاجی مینه (مدیر گروه)  |   ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

به طور کلی می توان علاوه بر مخالفت های روسیه در سطح جهانی، حمایت ایران از دولت اسد و انسجام ارتش سوریه، ادامه بحران سوریه را در منافع واگرای کشورهای غربی– عربی و ترکیه در قبال آینده سوریه پس از اسد جستجو کرد.

تحولات عربی و مطالعات خاورمیانه شناسی

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۳ بهمن ۱۳۹۱

تحولات عربی با اهمیت دادن به موضوع مطالعات منطقه ای جایگاه خاورمیانه شناسی را در رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل تقویت کرده است. با بروز این تحولات مسائل داخلی قدرت و سیاست و مطالعات تطبیقی یعنی موضوع اصلی در علوم سیاسی از یک سو و مسائل مربوط به روابط خارجی و نقش بازیگران فرامنطقه ای یعنی موضوع اصلی در روابط بین الملل به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است.