کلیدواژه

تعداد 50

عوامل موثر در موفقیت و شکست انقلاب های عربی

نویسنده: یاسمین حمیدیان  |   ۱۳ آذر ۱۳۹۱

اجماع عوامل چهارگانه "فروریختن دیوار ترس روانی از سرکوب دولتی"، "وجود اعتراضات انقلابی مسالمت آمیز و به دور از خشونت"، "وجود احساس مشترک وحدت ملی" و "نوع موضع گیری ارتش در برابر اعتراضات مردمی" می تواند به طور نسبی در موفقیت انقلاب ها و گذار به مرحله انتقالی تاثیر گذار باشد.

جنبه‌های پنهانی حمله به قرارگاه مرزی مصر با اسرائيل و مخاطرات موجود

نویسنده: سید حسین موسوی  |   ۲۶ مرداد ۱۳۹۱

اين نوشتار مي كوشد به گونه ای مقدماتی فرضيه های موجود را درباره عاملان اين واقعه و انگيزه های آنها در حوزه روابط مصر پس از انقلاب و رژيم صهيونيستی مورد ارزيابی قرار دهد

ریشه های تنش در روابط ایران و عربستان

نویسنده: فهیمه قربانی  |   ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

در یک نگاه کلان، روابط دو کشور همواره تابع شرایط منطقه ای و بین المللی بوده است؛ به نحوی که هرگاه آرامش در منطقه خاورمیانه حاکم بوده است، روابط دو کشور بهبود یافته است و هرگاه بلوک بندی ها در منطقه شکل گرفته یا ناآرامی در منطقه حاکم بوده است، سطح روابط دو کشور نیز تنزل یافته یا رو به تیرگی نهاده است.

جایگاه ارتش در ساختار سیاسی- حکومتی مصر

نویسنده:  حامد عمویی  |   ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

با توجه به روند سیاسی حاکم در مصر طی چند دهه اخیر به نظر می رسد نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مصر هر چه باشد، ارتش این کشور از قدرت کناره نخواهد گرفت.

چالش های مالکی در تداوم دولت ائتلافی در عراق

نویسنده: سیامک بهرامی  |   ۷ خرداد ۱۳۹۱

بازیگران موجود در عراق بیش از هر جای دیگر در خاورمیانه از استقلال عمل و قدرت مانور برخوردارند. همین قدرت بازی نقش وافری به نخبگان سیاسی عراق می دهد و آن ها را تبدیل به مهم ترین عوامل شکل دهنده به آینده سیاسی عراق می کند.

بحران سیاسی جاری سوریه: راهکارها

نویسنده: فهیمه قربانی  |   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

از دیدگاه نویسنده، اگرچه، سوریه تاکنون از اصل بحران عبور کرده است ولی مداخله های منطقه ای و خارجی موجب تداوم بحران سیاسی کنونی سوریه شده است.

تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان

نویسنده: قاسم ترابی  |   ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

بسیاری تغییر سیاست عربستان از میانه‏ روی و دوری از تنش ‏های منطقه‏ ای به سوی مداخله ‏گرایی و خود درگیرسازی را عاملی برای تنش‏ بیشتر در منطقه‏ و درگیرسازی عربستان و سایر کشورهای منطقه با بحران ‏های داخلی ارزیابی می ‏کنند.

ژئوپلیتیک بحرین و نافرجامی اعتراضات مردمی

نویسنده: مهدی میرزاده  |   ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

ملاحظات ژئوپلیتیکی بین المللی بحرین سبب پشتیبانی کشورهای غربی و عربی از نظام پادشاهی این کشور و عدم توجه به خواسته های به حق معترضان شده است.

ارتش و انقلابهای عربی

نویسنده: رحمت حاجی مینه   |   ۲۱ دی ۱۳۹۰

دولت های اقتدار گرای عربی، عوامل داخلی و خارجی متعددی به واکنش ارتش نسبت به انقلاب شکل داده اند و نکته مهم اینکه برای فهم این واکنش باید با بافت و ساختار رژیم و نیروهای مسلح آن کشور به خوبی آشنا بود.