کلیدواژه

تعداد 36

مرگ سلطان بن عبدالعزیز و دورنمای قدرت در عربستان سعودی

۴ آبان ۱۳۹۰

شیوه حکومت در عربستان بسیار متمرکز است. سیستم براساس سنت های قومی- قبیله ای اداره می شود و از آغاز پیدایش فاقد یک نظام سیاسی کارآمد بوده و براي دهه هاي متوالي نتوانسته است فرمولي اقناع كننده براي جانشيني در قدرت سياسي ارائه نمايد كه اگر نه مردم، لااقل شاهزادگان را بدان قانع نموده و هزينه هاي جنگ قدرت را كمتر نمايد.

عربستان و استراتژی فرافکنی ؛ راهی برای نجات از بهار عربی / کامران کرمی

۳۰ مهر ۱۳۹۰

عربستان سعودی در سیاست خارجی خود چهار هدف اصلی را دنبال می‌کند و تمام مقدورات خود را در جهت تحقق این چهار هدف بکار می‌بندد. موازنه ی منطقه ای، تاکید بر رهبری جهان اسلام، مخالفت و مبارزه با کانون‌های انقلابی در منطقه، ترویج آیین وهابیت.

حق رأی؛ دستاوردهای بهار عربی برای زنان سعودی/ کامران کرمی

۲۰ مهر ۱۳۹۰

پادشاه عربستان اعلام نمود از این پس زنان حق دارند برای عضویت در شورای مشورتی، انتخابات محلی و انتخابات شهرداریها خود را کاندیدا کنند و در انتخابات حضور فعالی داشته باشند، مشروط بر اینکه در هر دو صورت طبق ضوابط شرعی عمل شود.

اهداف عربستان سعودی از اتخاذ رویکرد تهاجمی نسبت به سوریه/ کامران کرمی

۲ شهریور ۱۳۹۰

می توان علت موضع تهاجمی عربستان در طرح براندازي سوريه را، شكست در طرح هاي دخالت جويانه رياض در لبنان دانست و عربستان براي جبران اين شكست، در طرح براندازي نظام بشار اسد، و حمله به بحرين مشارکت كرده است.

مطالعات منطقه‌اي در دانشگاه‌هاي جهان و ايران

نویسنده: فهیمه قربانی  |   ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

در سند چشم انداز، تبديل ايران به قدرت درجه اول در منطقه جنوب غربي آسيا اشاره شده است. اين امر نيازمند شناخت دقيق و عميق كشورهاي مناطق متعدد به ويژه جوامع منطقه خاورميانه و بازيگران فعال در آن است. بنابراين، توجه بيشتر به رشته مطالعات منطقه‌اي، پژوهش در اين حوزه و ارتقاي ساختار آموزشي رشته مزبور اهميت بسيار دارد.