کلیدواژه

تعداد 46

نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعیان در عراق

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

در حال حاضر ساخت قدرت در عراق به صورت یک حکومت شیعی است یا به تعبیری دیگر «یک حکومت شیعی عرب» و اساس قدرت و ثروت نیز تغییر کرد و شیعیان از ذیل به عرش برآمدند.

برنامه هسته ای و امکان گفتگوی استراتژیک ميان ايران و آمريكا

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۲۱ بهمن ۱۳۸۹

دیدگاه غالب نزد نخبگان سیاسی حاکم در ایران و آمریکا اینست که با وجود تضادهای عمیق ایدئولوژیک، سیاسی و استراتژیک بین دو کشور در مسائل منطقه ای و جهانی و همچنین عدم وجود اجماع داخلی هرگونه گفتگوی مستقیم و استراتژیک بین دو طرف در شرایط فعلی ممکن نیست.

گزينه هاي پيش روي آمريكا در مصر: دموكراسي يا نظامي گرایی؟

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

آمريكا کاملا آگاه است كه رژيم مبارك و خانواده اش ديگر قادر به ادامه حكمراني در مصر نيستند. اما به نظر مي رسد كه آمريكايي ها در حال بررسي طرح هايي هستند كه حكومت انتقالي در چارچوب همين حكومت مبارك باشد