کلیدواژه

تعداد 94

ابعاد موافقتنامه فلسطینیها و چالشهای پیش‌رو

نویسنده: سید حسین موسوی  |   ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

این نوشته می‌كوشد ابعاد محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی امضای موافقتنامه فلسطینیها را مورد بررسی قرار داده و مخاطرات پیش‌روی فلسطینیها را در میان مدت دسته‌بندی كند.

شرایط داخلی مصر پس از مبارک

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی  |   ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

به واسطه متغیر‌بودن فضای سیاسی مصر، و اینکه نخستین انتخابات رقابتی جدی پس از دهه‌ها در این کشور صورت می‌گیرد، گروههای سیاسی به طور طبیعی خواهند کوشید دست به ائتلاف و یارگیری بزنند. بنابر این شاید بیش از آنکه رقابتها بر مبنای ائتلافهای ایدئولوژیک (اسلام‌گرایی/ لیبرالیزم) باشد، ائتلاف بر اساس واقعیتهای موجود شکل بگیرد.

انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2011؛ چهره‌های جدید، رقابت فزاینده (1)

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی  |   ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

شورای عالی نیروهای مسلح، که فعلا تنظیم امور مصر را در دست دارد، وعده داده است حداکثر 6 هفته پس از انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت این انتخابات تا ماه نوامبر انجام شود و با مشخص‌شدن نتیجه آن، امور به طور کامل به غیرنظامیان واگذار گردد.

ایران و انقلابهای جهان عرب؛ نگاهی به آینده

نویسنده: سید حسین موسوی  |   ۲۵ فروردین ۱۳۹۰

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد كه ایران اقدام به تحریك همه ملتهای عرب به صورت همزمان كرده باشد و همه ملتهای عرب كما و بیش به این دعوت ایران آنهم به صورت دسته‌جمعی اقبال نشان داده باشند.

رویدادهای کشورهای عربی: ‌آمریكای فعال ، چین و روسیه منفعل

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

در شرایطی كه دركشورهای عرب شعله های بحران گسترده شده است و مردم به تضعیف ساختارهای سیاسی مستقر اقدام كرده اند آنچه به وضوح مشخص است حضور وسیع بازیگران غربی در كنار آن عدم رویت دو كشور روسیه و چین در محیط عملیاتی می باشد .

ایران و حوادث بحرین

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۱۶ فروردین ۱۳۹۰

حوادث بحرین هم از بعد ملی و هم از بعد ارزشی-ایدئولوژیك برای ایران بسیار حائز اهمیت است.

جزاير مصنوعی خليج فارس و منافع ملی ايران

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

خليج فارس نقطه اصلی تجارت بين المللی ايران و ورود به آب هايی آزاد، صدور انرژی و تمركز سياست خارجی، منطقه ای و بين الملليی ايران است. اين ويژگی ها همزمان چالش ها و فرصت هايی يادي براي منافع ايران به همراه دارد.

برنامه هسته ای و امکان گفتگوی استراتژیک ميان ايران و آمريكا

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۲۱ بهمن ۱۳۸۹

دیدگاه غالب نزد نخبگان سیاسی حاکم در ایران و آمریکا اینست که با وجود تضادهای عمیق ایدئولوژیک، سیاسی و استراتژیک بین دو کشور در مسائل منطقه ای و جهانی و همچنین عدم وجود اجماع داخلی هرگونه گفتگوی مستقیم و استراتژیک بین دو طرف در شرایط فعلی ممکن نیست.

تحریم‌ها نمی‌تواند سیاست‌های هسته‌ای ایران را تغییر دهد

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۳ آبان ۱۳۸۹

آمریکا و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که تحریم های سخت، سیاست‌های هسته‌ای ایران را نه تنها عوض نمی‌کند بلکه موقعیت و انسجام داخلی دولت ایران را بهبود می‌بخشد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که وارد گفت‌وگو شوند تا از طریق این گفت‌وگوها بحث را پیش ببرند.