کلیدواژه

تعداد 2

پیچیدگی نقش آفرینی ایالات متحده در خاورمیانه

نویسنده: هوشنگ عزیزی  |   ۲ بهمن ۱۳۹۲

چون ایالات متحده یک قدرت مقیم در منطقه خاورمیانه نیست و این کشور مایل به حفظ توازن منطقه ای است؛ به دلیل انتظارات متحدین این کشور در منطقه از ایالات متحده، بازیگری در این منطقه بحران خیز دنیا برای این کشور کار ساده ای نیست.

اسرائیل به دنبال امتیازگیری است؟

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۲ مهر ۱۳۹۱

گروهی از اسرائیلی ها که در حاکمیت این کشور حضوردارند و نسل سنتی نظامی این رژیم محسوب می شوند تفکر جنگ طلبانه را یدک می کشند و سعی دارند از تهدید به جنگ بیشترین بهره برداری سیاسی-امنیتی را انجام دهند.