کلیدواژه

تعداد 1

سیاست خاورمیانه ای روسیه و گفتمان اوراسیاگرایی

نویسنده: اختر قاسمی  |   ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

در کل، درک روسیه از منطقه خاورمیانه با توجه به نگاه ژئوپلیتیکی است که نشات گرفته از گفتمان اوراسیاگرایی است. عناصر گفتمانی اوراسیاگرایی به عنوان یک محرک عمده در سیاست خاورمیانه ای روسیه باعث شده است تا این کشور با نشان دادن توجه خاص به این منطقه، در واکنش به جریانات مربوط به بحران اوکراین و تحریم های اقتصادی، هر چه بیشتر با کارت بازی خاورمیانه عمل کند.