کلیدواژه

تعداد 3

اردوغان و نگاه به شرق

نویسنده: سید اسدلله اطهری  |   ۲۴ بهمن ۱۳۹۲

سفر اردوعان و هیئت همراه وی به ژاپن و سنگاپور و مالزی به نوعی سیاست نگاه به شرق را نشان می دهد. البته این سیاست جایگزین نگاه به غرب نیست. بلکه نگاه متوازن به شرق و غرب است.

اعتبار تركیه در برخورد با سیاست های اسراییل

نویسنده: علی رستمی  |   ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

اهمیت حركت سیاسی تركیه و موقعیت دیپلماسی این كشور در رابطه با كشورهای مجاور و در سطح بین المللی را می توان در فرآیند حركت های هشت ساله داخلی این كشور و روی كار آمدن دولت اسلامگرای عدالت و توسعه به نخست وزیری اردوغان جست وجو كرد.

روابط واشنگتن ـ آنکارا در پرتو روابط ایران و ترکیه / رحمن قهرمانپور

۲۹ مرداد ۱۳۸۹

تنش میان آنکارا و تل آویو درپی حمله کماندوهای این رژیم به کشتی امدادرسانی غزه و کشته شدن 9 تبعه ترک و در پی آن امتناع ترکیه از حمایت آمریکا در صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سبب شده است تا تصور تیره شدن روابط آنکارا-واشنگتن در اذهان متبادر شود.