کلیدواژه

تعداد 12

گفت‌وگوی سریع‌القلم با ایسنا

به چارچوبی برای تولید ثروت نیازمندیم

نویسنده: محمود سريع القلم  |   ۶ اسفند ۱۳۹۶

دموکراسی نتیجه تولید ثروت و صنعتی شدن است. ما چون استبداد داخلی و دخالت گسترده خارجی در دوره قاجار داشتیم، تصور کردیم اول باید برویم نظام سیاسی را دموکراتیک کنیم تا آزادی سیاسی و مدنی به دست آوریم.

پایان نظامی داعش به معنای پایان فلسفی آن نیست

نویسنده: سلمان صادقی زاده  |   ۸ آذر ۱۳۹۶

شكست نظامی داعش تنها جسد این پدیده را از میان برده و شبح آن همچنان برفراز گیتی در انتظار احضاری دیگر خواهد ماند. مگر آنكه مبانی و مبادی فلسفی آن كه با ابزار استنباط ظاهرگرایانه فقهی تسلیح می شود، به فراموشی سپرده شود و یا به نوعی استحاله شود.

پیامدهاى تحولات در عربستان: پیروزى یا شكست؟

نویسنده: مریم پاشنگ  |   ۲۲ آبان ۱۳۹۶

پیامدهای تحولات در عربستان در یکی از دو سر یک طیف قرار دارد که یک سر آن پیروزی و سر دیگر آن شکست است چون نه حزب سیاسی فعال تاثیرگذاری وجود دارد و نه جامعه مدنی منسجمی که در پی احقاق حقوق اساسی خود باشند.

نقش شکاف های سنتی جامعه مصر در بازگشت ژنرال ها

نویسنده:  روژان حسام قاضی  |   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

شکاف های هویتی موجود در مصر این جامعه را به سمت نیاز به یک دستی هویتی ولو به شکل زور و توسط ارتش در راستای ایجاد ثبات و امنیت در شکل نظامی آن می برد، چرا که تا زمانی که شکاف های هویتی در جامعه حاکم است نمی توان از مردم انتظار فعال کردن شکاف های مدرنی همچون شکاف های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را که اساس و پایه نیاز های مردم به توسعه دموکراسی است به دلیل تعدد مطالبات گروه ها در غالب تکثرگرایی حزبی انتظار داشت .

چین در عقلانیت و آینده توسعه یافتگی

نویسنده: سید اسداله اطهری  |   ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

از نظر صاحب نظران، الگوی مناسب برای کشور ما در غرب شناسی، سه کشور چین، هند و مالزی هستند. هر سه کشور با غرب اصطکاک دارند. هیچکدام از آنها به غربیها اجازه دخالت در سازمان فرهنگ داخلی خودشان را نمی دهند و کسی نمی تواند ادعا کند که این سه کشور آلت دست غربیها هستند.

سیاست خارجی حزب "عدالت و توسعه" در ترکیه

نویسنده: سید اسداله اطهری  |   ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

در خصوص روابط خارجی، غرب گراها، نه تنها خواهان همگرایی ترکیه با نظام دولت های اروپایی و غرب بودند بلکه به مشارکت با نظام اجتماعی اروپایی به معنای کامل علاقه مند بودند. در واقع باور آن ها این بود که زمانی که ترکیه خودش را کاملاً مطابق با استانداردهای تمدن غربی اصلاح نماید آنگاه غرب از ترکیه استقبال خواهد نمود.

اخوان المسلین مصر از منحنی نقد فلسفی تا عملگرایی سیاسی

نویسنده: سید جواد صالحی  |   ۱۰ دی ۱۳۹۱

پیروزی اخوان در عرصه سیاسی بعنوان یک نیروی معتدل این انتظار را بوجود اورد که با حمایت منطقه ای و جهانی و تحت سیاست های ائتلافی و همکاری جویانه درداخل نوید افق جدیدی برای مشتاقان بعد از مبارک بگشاید.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نقش احزاب در ترکیه

نویسنده: سید اسداله اطهری  |   ۲۹ آبان ۱۳۹۱

وجود احزاب سیاسی متعدد در ترکیه گامی در مسیر دموکراسی دراین کشور می باشد. گرچه هنوز برای ایجاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بسط آزادی­های مدنی، مشارکت سیاسی، کارایی حکومتی و فرایند پلورالیزم هنوز ترک ها بایستی کارکنند.

روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ترکیه

نویسنده: سید اسداله اطهری  |   ۱ آبان ۱۳۹۱

به دنبال پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات که با حمایت آمریکا و اروپا به ویژه دولت بوش، روبه رو شد، توانایی­ های نظام پارلمانی در زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه را آشکار کرد.

ترکیه یا دموکراتهای مسلمان

نویسنده: سید اسداله اطهری  |   ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

در واقع با اصلاح دینی امکان آشتی ارزشهای دینی-ملی با مدرنیته و مدرنیسم امکان پذیر خواهد شد. تجربه کشورهای اندونزی، مالزی و در برخی دوره ها ایران و ترکیه این مسئله را به خوبی آشکار می سازد.