بررسی حقوقی منازعات و همکاری ها در خاورمیانه

تعداد 1980

تقابل پولی آمریکا و چین

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۸ دی ۱۳۸۹

یکی از موضوعات تنش زا میان آمریکا و چین در طول سالهای اخیر انتقاد شدید این کشور از سیاستهای پولی رهبران سیاسی چین بوده است.

فرانسه و آمریکا دو جمهوری متفاوت

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۶ دی ۱۳۸۹

فرانسه هم مانند آمریکا در منظومه فرهنگی غرب قرار دارد و از نظر توسعه سطح سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اگر هم همتراز نباشند محققاً به شدت به یکدیگر نزدیک هستند.

دولت جدید عراق و مسأله تقسیم قدرت

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی)  |   ۲۹ آذر ۱۳۸۹

خارج ماندن علاوی از صحنه قدرت از شگفتی ها و در عین حال پیچیدگیهای سیاستهای عراق کنونی است که در سایر کشورهای خاورمیانه ای کمتر مشاهده می شود. چانه زنی های 9 ماهه نخبگان سیاسی عراق که در تاریخ جامعه مدنی خاورمیانه بی سابقه است،

نه جنگ نه صلح در شبه جزیره کره

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۳ آذر ۱۳۸۹

آمریکا برای مهار کره شمالی نمی تواند به قدرت نظامی خود که برترین در منطقه است متوسل شود و می بایستی از تهدید نظامی کره شمالی خودداری کند. تنها راه در برابر آمریکا این است که به چین متوسل شود

از روزولت تا اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۲ آذر ۱۳۸۹

با ظهور چین به عنوان قطب اقتصادی دوم جهان و تبدیل اروپا به عنوان یک رقیب جدی در قلمرو اقتصادی دیگر استراتژی بزرگ شكل گرفته در دهه 1930 امروزه تلاش برای احیای دوباره آن جوابگو نخواهد بود.

اوباما: رهبری بدون پایگاه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۱ آذر ۱۳۸۹

آنچه باراک اوباما را آسیب پذیر ساخته این نکته می باشد که او اعتماد و باور جناح لیبرال در حزب و جامعه را از دست داده است و به عنوان یک لیبرال برای رهبری نیاز شدی به حمایت و دفاع پایگاه حزبی دارد.

چالش هاي دولت سازي-ملت سازي در عراق

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۲۰ آذر ۱۳۸۹

یکی از عناصر اصلی دولت سازی این است که چطور گروه های سیاسی و مردم یک کشور بتوانند گرد یک هدف خاص دور هم جمع شوند. به عبارت دیگر به یک هویت سیاسی مشترک اعتقاد داشته باشند و برای حفظ و تقویت آن مبارزه کنند