بررسی حقوقی منازعات و همکاری ها در خاورمیانه

تعداد 2152

پیچیدگی های جهان و نقش های وزارت خارجه

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

وزارت امورخارجه قدمتی بیش از 150 سال در ایران دارد و از زمانی که مسائل ایران به مسائل نظام بین الملل گره خورد، وجود نهادی به نام وزارت امور خارجه حائز اهمیت شد.

منافع و حمله به لیبی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

اینکه چرا کشورهای بزرگ که مطرح ترین بازیگران در سطح سیستم بین المللی هستند تصمیم حمله به لیبی را غیر قابل نفی تشخیص دادند و یا آن را هدایت کردند بستگی مستقیم به جایگاه لیبی دارد .

حضور ناتو در لیبی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

حمله به لیبی که آمریکا ، انگلستان و فرانسه مهره های اصلی و کلیدی آن را تشکیل می دهند در چار چوب این منطق شکل گرفت که دولت معمر قذاقی بر طبق گفته رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نه در عرض چند هفته بلکه در عرض چند روز از صحنه حذف خواهد شد.

آرامش میان ایران و اعراب برقرار می‌شود

نویسنده: سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)  |   ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

چنانچه ثبات به کشورهای عربی باز گردد، لحن بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس نیز تغییر خواهد کرد.و روابط ایران با منظومه شورای همکاری خلیج‌فارس شکل بهتر همراه با ثبات بیشتر پیدا خواهد کرد.

انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2011؛ چهره‌های جدید، رقابت فزاینده (1)

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی (ناظر علمی)  |   ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

شورای عالی نیروهای مسلح، که فعلا تنظیم امور مصر را در دست دارد، وعده داده است حداکثر 6 هفته پس از انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت این انتخابات تا ماه نوامبر انجام شود و با مشخص‌شدن نتیجه آن، امور به طور کامل به غیرنظامیان واگذار گردد.

سیستم بین الملل، ‌جهان عرب و مداخله نظامی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۸ فروردین ۱۳۹۰

سیستم بین الملل دچار تحولنشده است چون همچنان مشاهده می كنیم كه نقض نظم ضرورتاً منجر به تنبیه نمی شود واینكه قانون بر روابط بین كشورها حاكم نیست .

ایران و انقلابهای جهان عرب؛ نگاهی به آینده

نویسنده: سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)  |   ۲۵ فروردین ۱۳۹۰

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد كه ایران اقدام به تحریك همه ملتهای عرب به صورت همزمان كرده باشد و همه ملتهای عرب كما و بیش به این دعوت ایران آنهم به صورت دسته‌جمعی اقبال نشان داده باشند.

رویدادهای کشورهای عربی: ‌آمریكای فعال ، چین و روسیه منفعل

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

در شرایطی كه دركشورهای عرب شعله های بحران گسترده شده است و مردم به تضعیف ساختارهای سیاسی مستقر اقدام كرده اند آنچه به وضوح مشخص است حضور وسیع بازیگران غربی در كنار آن عدم رویت دو كشور روسیه و چین در محیط عملیاتی می باشد .