بررسی حقوقی منازعات و همکاری ها در خاورمیانه

تعداد 2153

بهار عربی ، بهار بی ثمر : بهار عربی پنج سال بعد

۴ آذر ۱۴۰۲

نویسنده کتاب بهار عربی پنج سال بعد که دارای تجربه ای 24 ساله (1983-2007) بر روی عملیات و ابتکارات بانک جهانی در بیش از 20 کشور در آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی است ، معتقد است که تحولات شکل گرفته در 5 سال پس از این تحولات حاکی از آن است که این تحولات نه تنها سبب بهبود وضعیت اقتصادی و دموکراسی در کشور های شمال آفریقا و غرب آسیا نشده است ، بلکه به دلیل ضعف سیستمی و عدم توسعه نهادی در چارچوب نهادگرایی در این کشورها ، اوضاع اقتصادی ، سیاسی و امنیتی نابسامانی را در شاخص هایی چون شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت و تولید ناخالص داخلی سبب شده است .

استراتژی های جدید نظامی در خلیج فارس

نویسنده: شهاب دلیلی (مدیر گروه)  |   ۲۰ آبان ۱۴۰۲

در یک دهه گذشته حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس به منظور رسیدن به استقلال استراتژیک به دنبال فاصله گرفتن از آمریکا و مجموعه غرب بوده اند؛ کارشناسان به این تصمیم آنها لقب «تکانه خلیج‌فارس» (Persian Gulf moment) را داده اند