خاورمیانه و قدرت های بزرگ

تعداد 25

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

چرایی انتخاب ریاست جمهور جدید آمریکا

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

گروه خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اقدام به برگزاری نشستی با عنوان «چرایی انتخاب ریاست جمهور جدید آمریکا» نمود. در این نشست دکتر حسین دهشیار مدیر گروه، در حضور جمعی از پژوهشگران مهمان و دانشجویان به بررسی و تحلیل تحولات مرتبط با این رویداد سیاسی در آمریکا پرداخت.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

خیزش چین و چالش های سیاست خاورمیانه ای آمریکا

۷ مهر ۱۳۹۵

نشست گروه خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در تاریخ 24 شهریور ماه 1395 در پژوهشکده با حضور پژوهشگران مهمان و دانشجویان برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

معادلات امنیتی منطقه خاورمیانه با تاکید بر کودتای نظامی در ترکیه

۵ مرداد ۱۳۹۵

نشست چهارشنبه 30 تیر گروه خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع «بررسی معادلات امنیتی منطقه خاورمیانه با تاکید بر کودتای نظامی در ترکیه» برگزار شد. 

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

انتخابات آمریکا و سیاست های نامزدهای انتخاباتی؛ موضوع نشست گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 گروه خاورمیانه و قدرت های بزرگ با عنوان «انتخابات آمریکا و سیاست های نامزدهای انتخاباتی» با حضور اعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورميانه و قدرت های بزرگ

«بررسی مسائل روز خاورميانه» در گروه خاورميانه و قدرت های بزرگ

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نشست سه شنبه 4 اسفند گروه خاورميانه و قدرت های بزرگ با موضوع «بررسی مسائل روز خاورمیانه» با حضور دکتر حسین دهشیار مدیر گروه قدرت های بزرگ و پژوهشگران مهمان برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

امریکا و برنامه هسته ای ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۳

روز چهار شنبه 30 مهر 1393، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ " پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع " امریکا و برنامه هسته ای ایران" که توسط خانم زهرا محمودی ارائه گردید، برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

خاورمیانه، امریکا و گروه داعش

۳۰ آبان ۱۳۹۳

در 5 مهر ماه 1393گروه مطالعات خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، اقدام به برگزاری نشست « خاورمیانه، امریکا و گروه داعش» با مدیریت دکتر حسین دهشیار مدیر گروه نمود. در این همایش دکتر ابراهیم متقی، دکتر احمد نقیب زاده، دکتر سید اسدالله اطهری و دکتر حسین دهشیار به ایراد سخنرانی پرداختند.

قدرت های بزرگ گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

سوریه؛ منطقه، جهان

۲۳ بهمن ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" با موضوع "سوریه؛ منطقه، جهان " با حضور دکتر حسین دهشیار و اعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

بررسی مسائل روز خاورمیانه

۱۲ بهمن ۱۳۹۲

روز چهار شنبه 18 دی ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "بررسی مسائل روز خاورمیانه" برگزار شد.