توحید اسدی

توحید اسدی

توحید اسدی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته مطالعات امریکای شمالی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای اسدی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی قدرت های بزرگ می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله " En route to the US constitution: founding: fathers and lockean philosophy" (Historia constitutional,2015)؛ "On the effectiveness of UN security council sanctions: an HSE approach to case of Iran. Actual problems of economics" (2015)