وحیده احمدی

وحیده احمدی

وحیده احمدی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته اندیشه سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم احمدی مطالعات اعراب و اسراییل، مطالعات خلیج فارس و مطالعات NPT و خلع سلاح هسته ای در خاورمیانه است.
 

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی ایشان عبارتند از: "نیروهای اجتماعی در انقلاب ایران و فرانسه"، (فصلنامه انقلاب اسلامی قم، شماره 24)؛ "پدافند غیرعامل در حوزه جنگ سایبر"، (پژوهشکده زیتون).