فریبرز ارغوانی

فریبرز ارغوانی

فریبرز ارغوانی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه تهران می 
باشد. حوزه مطالعاتی آقای ارغوانی سیاست خارجی ایران و مسائل خارومیانه است.

 نامبرده مقالاتی را به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در سمینارهای بین المللی شرکت است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست دفاعی- امنیتی ج.ا. ایران در سپهر برنامه پنجم توسعه"، (سیاست دفاعی، 1391)؛ "ظرفیت سازی برای ارتقای منافع ملی:افغانستان، عرصه همکاری یا منازعه میان ایران و ایالات متحده"، با همکاری دکتر محمد رضا تخشید و مرتضی اسماعیلی، (رهیافت های سیاسی و بین المللی، تابستان 1391)؛ "بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کارویژه دولت رفاه در آمریکا"، با همکاری دکتر محمد علی شیرخانی و زکیه یزدانشناس، (پژوهش‌نامه علوم سیاسی، تابستان1390).


تعداد 1

چین و توافق هسته ای ژنو

نویسنده: فریبرز ارغوانی | ۱۶ آذر ۱۳۹۲

چین در مسائل مرتبط با برنامه هسته ای سایر کشورها همانند ایران و کره شمالی حضوری فعال داشته است بنابر این زمینه های حضور فعال و اثرگذار چین در توافق هسته ای ایران با 1+5 را باید مورد توجه قرار داد.

بیوگرافی