حسین احمدی

حسین احمدی

حسین احمدی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه کرالای هند می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر احمدی مطالعات خلع سلاح هسته ای و مسائل خاورمیانه است.

 نامبرده مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در سمینارهای بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "مجموعه امنیتی منطقه ای ایران و همسا یگان شرقی"، مقاله ارائه شده در (همایش امنیت منطقه ای،1391)؛  "نیاز ایران به انرژی های جدید"، مقاله ارائه شده در (همایش ملی امنیت انرژی در هند، دسامبر 2011)؛ "ایران- جهانی شدن"، مقاله ارائه شده در (همایش ملی جهانی شدن، حکومت و توسعه: تجربه های ایالات هند جنوبی، مارس 20111).