محمد‌تقی ابراهیمی خوجین

محمد‌تقی ابراهیمی خوجین


محمد‌تقی ابراهیمی خوجین پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران) از دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ابراهیمی مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل است.

 

 نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "دیپلماسی علم و فناوری: مولفه ای نو در قدرت نرم ایران"؛ "بررسی ماهیت بهار عرب در بستر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا و آینده آن"؛ "جایگاه همکاری های حمایتگرانه بین المللی در ارتقای معنوی دیپلماسی فرهنگی".


تعداد 1

سقوط مرسی: کودتا یا ادامه انقلاب دموکراسی خواه؟

نویسنده: محمد‌تقی ابراهیمی خوجین | ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

به طور کلی عامل اصلی در برکناری محمد مرسی عدم توانایی دولت وی در پاسخگویی به نیازهای عامه مردم برای دموکراسی، مهار فساد دولتی و چاره اندیشی اقتصادی برای کنترل بحران اقتصادی حاکم بر مصر از یک سو و عدم توجه به خواست گروه ها و جناح های مختلف حامعه از سوی دیگر بوده است.

بیوگرافی