نهاله مددی

 نهاله مددی

نهاله مددی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی خانم مددی مطالعات سیاست خارجی ایران و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است و در همایش های علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: رویکرد محافظه نومحافظه کاران آمریکا به سازمان ملل، (انتشارات فرهنگ شناسی،1391)؛ "مطالعه ارتباط آمریکا با سازمان ملل متحد در دوران نو محافظه کاران"، (فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل،شماره 7، 1388).