علی محمدیان

علی محمدیان

علی محمدیان پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر محمدیان مطالعات مصر و شمال آفریقا و مسائل خاورمیانه است.


نامبرده مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است و در همایش های علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان: دولت سازی با تاکید بر بازسازی نیروهای مسلح"، (فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، پائیز 1390)؛ "سیاست خارجی آمریکا و دولت – ملت سازی در عراق"،( مرکز کانادایی علم و آموزش،2012)؛ "ملاحظات امنیتی آمریکا در بازسازی ارتش نوین عراق"، (ماهنامه اطلاعات راهبردی، شهریور 1390)؛ "بررسی مدیریت منازعات قومی در ترکیه" (پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1389).