شیدا مهنام

شیدا مهنام

شیدا مهنام پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکدهمطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر مهنام مطالعات خلع سلاح عمومی، مطالعات تروریسم و مسائل خاورمیانه است. 
 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبرداخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "حضور آمریکا در خاورمیانه: ثبات یا بی ثباتی؟"، (مجله علوم آمریکایی، 2011)؛ "نقش ایالات متحده در مناقشات خاورمیانه"،(پژوهشکده مطالعات راهبردی،1387)؛ "قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در روابط بین الملل"، (نشریه مأوی، 1386).