کامران کرمی

کامران کرمی

کامران کرمی کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان است.  حوزه مطالعاتی ایشان سیاست و امنیت در خلیج فارس و شبه جزیره عربی است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«چشم انداز روابط سعودی- وهابی»، در کتاب (سیاست، امنیت و هویت) ، تالیف سید جواد صالحی و همکاران، تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1398)؛ «عربستان سعودی و کلان شهر نئوم»، (ماهنامه مطالعات امنیت ملی ویژه نامه عربستان سعودی، سال پنجم، شماره 58-57، آذر ودی 1396)؛ «عربستان و بحران سوریه در روند رقابت های ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری»، (فصلنامه صلح عادلانه، شماره ۸، بهار 1392)

kamrank63@gmail.com


تعداد 5

تهران - ریاض؛ گذار از منازعه به رقابت

نویسنده: کامران کرمی | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

اولین تماس رسمی میان مقامات امنیتی ایران و عربستان سعودی پس از یک دوره قطع روابط، در بغداد و بر سر مسائل منطقه ای از جمله بحران یمن برقرار شده است. چند رسانه خبر این دیدار مهم را پس از گذشت 9 روز از وقوع آن خبر داده و نوشته اند دور اول مذاکرات مستقیم روز 9 آپریل-20 فروردین با میانجیگری نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد برگزار شده و قرار است دور دوم این گفت وگوها هفته آینده برگزار شود.

مسیر معماری روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس

نویسنده: کامران کرمی | ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

تمایل و آمادگی عربستان سعودی و قطر برای گفت وگو و میانجیگری با ایران در فرآیند تغییر دولت در آمریکا، طرح این پرسش کلیدی را مطرح ساخته که معماری روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس و در راس آن مسئله روابط تهران و ریاض از کدام مسیر می گذرد و چگونه قابل حل است؟ مسیر حل مسائل و مشکلات سیاسی-امنیتی و رسیدن به یک توافق جامع منطقه ای یا مسیر تقویت تجارت دوجانبه و چندجانبه و سپس تبدیل آن به یک اتحادیه تجاری؟

خاشقجی و چشم‌انداز روابط آمریکا و عربستان سعودی

نویسنده: کامران کرمی | ۲۸ مهر ۱۳۹۷

طرح تجدید نظر در روابط با عربستان از سوی برخی مقامات آمریکایی، بیش از آنکه نمودهای عینی و میدانی داشته باشد، ناشی از برخی ملاحظات حزبی در درون آمریکا و مبتنی بر امتیازگیری های جدید از عربستان است.

حق رأی؛ دستاوردهای بهار عربی برای زنان سعودی/ کامران کرمی

نویسنده: کامران کرمی | ۲۰ مهر ۱۳۹۰

پادشاه عربستان اعلام نمود از این پس زنان حق دارند برای عضویت در شورای مشورتی، انتخابات محلی و انتخابات شهرداریها خود را کاندیدا کنند و در انتخابات حضور فعالی داشته باشند، مشروط بر اینکه در هر دو صورت طبق ضوابط شرعی عمل شود.

بیوگرافی