حدیثه کولیایی

حدیثه کولیایی

حدیثه کولیایی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد می باشد. حوزه مطالعاتی خانم کولیایی مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «تاثیر دیپلماسی بر قدرت ملی و استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران» با همکاری امیر حسین نعمتی و ایرج حاتمی، (فصلنامه علمی – تخصصی علوم انسانی، شماره 9، تابستان 1394)، «نقش کنگره در روابط تنش زای ایران و امریکا از سال 1390-1357»، (در فصلنامه روابط بین الملل در دست چاپ است).