احسان ابطحی

احسان ابطحی

احسان ابطحی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ابطحی مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «ترامپ و سیاست خارجی ایران»،( روزنامه دنیای اقتصاد، 20 آبان95 )، « تاکتیک مواجهه با ترامپ»،( روزنامه دنیای اقتصاد،16 بهمن 1395).