مریم دری

مریم دری

مریم دری پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی خانم دری مسائل خاورمیانه و مطالعات مصر و شمال افریقا می باشد.

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ کتاب «ریشه های بحران در سوریه» ، (انتشارات مهاتما گاندی، 1396)، مقاله «ضعف دولت - ملت سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)» (در نوبت چاپ در فصلنامه دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع))