فرزاد محمد زاده ابراهیمی

فرزاد محمد زاده ابراهیمی

فرزاد محمد زاده ابراهیمی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ابراهیمی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ «روابط ویژه ایالات متحده – اسرائیل و سیاست خاورمیانه ای دولت باراک اوباما»، با همکاری دکتر محمدرضا ملکی، (فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره 7)، «تحلیلی بر سیاست ابهام هسته ای اسرائیل »، (فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد کرج، شماره 10).