علی عیدی پور

علی عیدی پور

علی عیدی پور  دانشجوی مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد. وی عضو گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای عیدی پور ایران و مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: «راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق»« ( فصلنامه مطالعات بین المللی،سال دوازدهم،شماره دوم،پاییز 1394)؛ «راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق»، (فصلنامه مطالعات بین المللی،سال دوازدهم،شماره دوم،پاییز 1394).

alieidipour@hotmail.com


تعداد 5

حمله روسیه به اوکراین و فرصت تاریخی ایران

نویسنده: علی عیدی پور | ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

حمله نظامی روسیه به اوکراین فصل جدیدی را در نظم بین المللی رقم زده که در آن،سطح تنش بین آمریکا و روسیه به میزان کم سابقه ای بالا رفته است.این تنش کم سابقه برای ایران حکم یک شمشیر دولبه را دارد که هم میتواند موجب پیروزی شود و هم میتواند اسباب شکست باشد،چرا که ایران با هر دو طرف این تنش پیوند دارد

ظرفیت شکننده چین به مثابه تکیه گاه سیاست خارجی ایران

نویسنده: علی عیدی پور | ۲۳ آبان ۱۴۰۰

در هر نظام بین المللی دولتهایی که از نظم و نظام موجود ناراضی هستند، استراتژی تجدیدنظر طلبی را در دستور کار خود قرار می دهند تا نظم و نظامی مطابق با خواست و آرمان خود را مستقر سازند.جمهوری اسلامی ایرانِ ناراضی از نظم موجود نیز از زمان شکل گیری،جهت گیری تجدید نظرطلبانه را در سیاست خارجی خود در پیش گرفت، اما این استراتژی نه تنها به نظم مورد نظر نینجامید بلکه باعث آسیب پذیری‌هایی برای کشور شده است.

بازگشت به برجام و چرخه آچمزی ایران

نویسنده: علی عیدی پور | ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

به دنبال روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و ارسال سیگنال هایی مبنی بر بازگشت به برجام از یک سو، و تمایل دولت ایران برای این بازگشت از سوی دیگر، این تصور ایجاد شده است که بعد از بازگشت دو کشور به برجام شرایط به حالت عادی بر می گردد. اما این تصور با واقعیات فضای حاکم بر روابط دو کشور منطبق نیست چرا که آمریکا هیچگاه همه تحریم ها و اهرم های فشار علیه ایران را برنخواهد داشت.

چرا ایران و آمریکا وارد جنگ نمی شوند؟

نویسنده: علی عیدی پور | ۴ بهمن ۱۳۹۹

به دنبال ترور سردار سلیمانی در 13 دی 1398 تا همین روزها که مصادف است با اولین سالروز این ترور، همواره در نظرها و تحلیل ها ، احتمال بروز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا مطرح بوده است. بحث مقاله حاضر این است که احتمال بروز جنگ بین ایران و آمریکا بسیار اندک است، چرا که در شرایط کنونی جنگ به زیان هر دو کشور خواهد و آنان را از رسیدن به اهداف بلند مدت خود باز می دارد.

بیوگرافی