احسان طاهری حاجی وند

احسان طاهری حاجی وند

آقای احسان طاهری حاجی وند پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای طاهری خاورمیانه و مطالعات راهبردی می باشد

نامبرده  کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

مقاله: «منشا انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر»، (مجله علمی- پژوهشی مطالعات میان فرهنگی وابسته به معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی).