شاهین جوزانی کهن

شاهین جوزانی کهن

آقای شاهین جوزانی کهن پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه می باشد. حوزه مطالعاتی آقای جوزانی خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

 

نامبرده  کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

کتاب «تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه» به همراه دکتر سید عباس عراقچی و دکتر محمدرضا دهشیری (نشر پایتخت، 1395)، مقالات: «شبکه سلول های تروریستی داعش در آسیای مرکزی»، به همراه دکتر محمدرضا دهشیری (فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه، زمستان 1394)، «بهره برداری داعش از فضای مجازی»، به همراه دکتر سید عباس عراقچی  (فصلنامه روابط خارجی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهار 1396).