سيد نويد كلهرودي

سيد نويد كلهرودي

 

سید نوید کلهرودی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای کلهرودی اندیشه سیاسی ایرانشهری و نظریات هانا آرنت است.

برخی آثار منتشر شده از ایشان به شرح زیر می باشد:

برخي مقالات و ترجمه ها :

احیای سیاست،راهی حیاتی برای شناخت و تخفیف دشواره ها/ منتشر شده در کتاب دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

جدال بر سر مفهوم آزادی، بحثی در باب اندیشه سیاسی کوئنتین اسکینر/ فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، سال دوم،ش5،بهار98

تبار شناسی مفهوم ایران به مثابه کانون رخدادها و گذارهای آینده/ منتشر شده در کتابچه مقالات سیزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

ملت، دولت و حکومت قانون؛ شرحی بر کتاب سید جواد طباطبائی. نوید کلهرودی- احمد بستانی، در دست انتشار ( پذيرش نهايي)

امپریالیسم و توتالیتاریسم؛ شرحی بر کتاب امپریالیسم نوشته هانا آرنت. سید علی محمودی و نوید کلهروی، در دست انتشار

بخشایش و تعهد؛‌ دو عنصر حیاتی برای رسیدن به صلح و حل منازعه در افغانستان،‌ مقاله مشترك با دكتر رضا خليلي عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات راهبردي.( چكيده و مقاله چاپ شده در دومين كنفرانس صلح و حل منازعه دانشگاه تهران، آذر 1399)

همايش ها سخنراني هاي رسمي :

سخنراني در پنل صلح-نگرش معرفتي و ارائه مقاله بخشایش و تعهد؛‌ دو عنصر حیاتی برای رسیدن به صلح و حل منازعه در افغانستان در دومين همايش بين المللي صلح و حل منازعه دانشگاه تهران، 3 و 4 آذرماه 1399.

ترجمه ها ( به سفارش فصلنامه مطالعات منطقه ای خاورمیانه شماره 70 و 71 ) :

دشواره حماس، میان نهادسازی سیاسی و منازعه نظامی/ شیرین حداد زند، نوید کلهرودی

طرح اسرائیل برای کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی در قدس شرقی/ نوید کلهرودی

navidrad2011@gmail.com


تعداد 1

بیوگرافی