آرزو  روانستان

آرزو روانستان

آرزو روانستان، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالاست. حوزه مطالعاتی خانم روانستان مسایل اَفپاک است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«جهت‌گیری‌های سازمان‌های منطقه‌ای در حوزه ترویج دموکراسی »؛ (چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول، تفلیس، گرجستان- ۱۳۹۹)؛ «نقش سازمان ملل متحد در ارتقای دموکراسی»؛ (سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی ، روابط بین‌الملل و تحول، تفلیس، گرجستان-۱۳۹۸)؛ «چطور سازمان‌های بین‌المللی از دموکراتیزه شدن حمایت می‌کنند»؛ (ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل، دوره ۵ شماره ۵۳. ۱۳۹۹ )؛ «مفهوم قدرت نوظهور در سیاست و اقتصاد بین‌المللی»؛ (ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل، دوره ۵ شماره ۵۰ ۱۳۹۸)

arezou_rs@yahoo.com