جواد حیران نيا

جواد حیران نيا

جواد حیران نیا پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه استوی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشدحوزه مطالعاتی آقای حیران نیا مسائل خاورمیانه و مطالعات خلیج فارس می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده استآخرین آثار پژوهشی وی عبارتند ازتألیف مقاله "بررسی وضعیت اجتماعی و سیاسی اعراب اسرائیلی" (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، بهار ۱۳۸۳)؛ "عوامل مؤثر در پیدایش و تکوین برنامه های هسته ای اسرائیل" (فصلنامه مطالعات امنیتی و دفاعی، بهار ۱۳۸۳)؛ "نقش رسانه در فرهنگ سیاسی" (در کتاب رسانه و فرهنگ سیاسی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۰).

 

 


تعداد 5

رقابت سعودی با ایران در منطقه ساحل

نویسنده: جواد حیران نيا سمیه خمارباقی | ۲۵ دی ۱۳۹۶

رقابت بر سر نفوذ در منطقه ساحل (جنوب منطقه صحرا در آفریقا) و غرب آفریقا طی سال های گذشته بین كشورها در سطوح منطقه ای و بین المللی افزایش یافته است. در این میان رقابت عربستان سعودی با ایران از همه بیشتر بوده است.

موقعیت استراتژیک جیبوتی و پایگاه نظامی عربستان

نویسنده: پیمان یزدانی جواد حیران نيا | ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

جیبوتی که در شاخ آفریقا قرار دارد، به علت دسترسی آسان به آب های بین المللی - مشرف به دریای سرخ و باب‌المندب- و ارتباط زمینی با کشورهای مرکزی قاره آفریقا از اهمیت استراتژیکی خاصی برخوردار است. به همین علت کشور کوچک «جیبوتی» بر خلاف وسعت کم و نبود منابع مهم انرژی در آن، از لحاظ ژئوپلیتیک اهمیت بالایی دارد و این مسأله از دید قدرت های جهانی  پنهان نمانده است.

ابتکار همکاری استانبول و توافق اخیر ناتو و کویت

نویسنده: جواد حیران نيا | ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

مشارکت ناتو با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را می توان در راستای استراتژی ترویج ثبات در همسایگی ناتو و مناطق پیرامونی آن قلمداد کرد و آنرا ادامه برنامه مشارکت برای صلح و گفتگوی مدیترانه ارزیابی کرد.

ارتش مشترك عربی، افسانه يا واقعيت؟

نویسنده: جواد حیران نيا | ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

تشکیل رژیمهای امنیتی و همگرایی امنیتی مستلزم وجود سطح بالایی از انسجام و ادراک میان اعضای تشکیل دهنده آن رژیم ها در خصوص امنیت و تهدیدات امنیتی از یک سو و چگونگی مقابله با تهدیدات امنیتی از سوی دیگر است. نوع نگاه متفاوت کشورهای تشکیل دهنده ارتش مشترک عربی به مقوله امنیت و تهدیدات امنیتی و رویکرد متفاوت آنها در مسائل منطقه ای و حتی داخلی یکدیگر باعث شده تا شکل گیری چنین ارتشی با هاله ای از ابهام روبرو شود.

احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر و نظم امنیتی خلیج فارس

نویسنده: جواد حیران نيا | ۳۰ دی ۱۳۹۴

اقداماتی چون احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر نمی تواند نظم و ساختاری فراگیر و جامع را برای منطقه به ارمغان آورد. اما این اقدام بسته به برخی شرایط نیز نمی تواند در تضاد با منافع ایران تلقی شود.

بیوگرافی