امیر فاطمی نیا

امیر فاطمی نیا

امیر فاطمی ­نیا، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری رشته مطالعات آمریکا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای فاطمی نیا مسائل آمریکا و منطقه غرب آسیا است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«اللوبی الصهیونی وسیاسة امیرکا تجاه ایران»، (فصلیة متخصصة محکمة شؤون الاوسط، مرکز الدراسات الاستراتیجیة لبنان، ربیع-صیف 2016)؛ «لابی اسرائیل و فرایند سیاست­سازی خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران: 2009 – 2013»، (فصلنامه مطالعات فلسطین، موسسه تحقیقات و پژوهش­های سیاسی – علمی ندا، بهار و تابستان 1396)

amir_fateminia@alumni.ut.ac.ir