سجاد محسنی

سجاد محسنی

سجاد محسنی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه مطالعاتی آقای محسنی مسایل عربستان و خلیج فارس است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان؛ (فصلنامه سیاست دفاعی، شماره105، زمستان 1397)؛ «تحول در ساختار ژئوپلیتیک جهانی و بازدارندگی نیابتی و یک جانبه ایالات متحده (با محوریت عربستان سعودی) ؛ (فصلنامه ژئوپلیتیک، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان 1398)؛ «عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران »؛ (فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره3، پائیز 1397).

mohseni.sajad66@gmail.com


تعداد 3

(بلندپرازها، بلندپرواز می مانند حتی اگر متهم به قتل شده باشند)

بازخوانی یک مصاحبه با محمد بن سلمان

نویسنده: سجاد محسنی | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتگوی بن سلمان در رسانه‌های مختلف، به شیوه‌های متنوعی پوشش داده شد اما برای جامعه ایرانیان، برقراری یا عدم برقراری روابط با عربستان سعودی یک سؤال بزرگ بود که ظاهراً پاسخ آن از درون مصاحبه بیرون آمد اگرچه این موضوع خود جای بحث دارد. باوجوداین به نظر می‌رسد با بررسی کامل مصاحبه، موضوعات مهمی دیگری نیز در متن و حاشیه بحث وجود داشته باشد

آمریکا و مهار بلندپروازی های ولیعهد سعودی

نویسنده: سجاد محسنی | ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

هم‌ زمانی حمله نیروهای آمریکایی به پایگاه کتائب حزب‌الله در مرز سوریه و عراق و انتشارگزارش CIA در خصوص مقصر بودن محمد بن سلمان و اعلان «پذیرش این اقدام از سوی بن سلمان» نشان داد که دولت بایدن سیاست مدارتر از چیزی است که تصور می‌شود.

عربستان 2030؛ «دموکراسی قطره‌چکانی» و تلاش برای توسعه متوازن

نویسنده: سجاد محسنی | ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

تحولات 2011 جهان عرب که موج سنگینی از نگرانی‌ها را در ساختارهای متمرکز قدرت در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرد؛ نمی‌تواند آخرین نمونه از این دست وقایع باشد. نگرانی از سرریز بحران به داخل عربستان سبب شد تا دولت ملک عبدالله با نگرانی این تحولات را رصد کند

بیوگرافی