محمد ریگی درخشان

محمد ریگی درخشان

محمد ریگی درخشان فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه دولتی مدنیت استانبول می باشد.  وی عضو گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای ریگی درخشان مسایل ترکیه می باشد.

نامبرده کتاب و مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

1-İKİNCİ İNTİFADA SÜRECİNDE TÜRKİYE BASINI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, ŞARKİYAT,İSTANBUL 2020,

2-İran’ın Dış Politikası Kimliğini Oluşturan Faktörler, Vakanüvis,İstanbul 2020

3-İran’da Basının Doğuşu ve Gazeteler, Erciyes İletişim Dergisi, İstanbul 2019

4-İran’da Televizyon Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

 

rigi.derakhshan@gmail.com

 


تعداد 3

سزایی کاراکوچ متفکر رستاخیز

نویسنده: محمد ریگی درخشان | ۳۰ آبان ۱۴۰۰

سزایی کاراکوچ در سال ۱۹۳۳ در دیاربکر چشم بدنیا گشود. ایشان تحصیلات عالی را در آنکارا به اتمام رساند. در ابتدا در مجله بویوک دوئو که از جمله مجله های اسلام گرا به شمار می آمد

تکاپوی شریف ماردین برای عرضه یک فهم بومی از جامعه ترکیه

نویسنده: محمد ریگی درخشان | ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برای اکثر کارشناسان ترکیه که به مطالعات جامعه شناسی ترکیه علاقه دارند؛ شریف ماردین نام آشنایی است. شناخت نظرات شریف ماردین بدون شناخت و آگاهی از اجتماع و فرهنگی که در آن پرورش یافته امکان پذیر نیست. هدف از این یادداشت کوتاه، بررسی ارزشی و غنای آثار شریف ماردین جامعه شناس ترکیه ای می باشد

بازخوانی تاثیر انقلاب ایران بر گروه‌های اسلامگرا در ترکیه

نویسنده: محمد ریگی درخشان | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

انقلاب سال 1979 ایران به رهبری آیت ‌الله سید روح‌الله خمینی (ره)، از دیدگاه اسلامگرایان مهم ‌ترین رویداد قرن بیستم محسوب می‌شود. وقوع این انقلاب نه تنها سیاست جهانی، بلکه جهان اسلام را نیز دچار تحول کرد. گروه‌های اسلامگرای ترکیه نیز در سال‌های 1960-1980 نیز تحت تاثیر جریان انقلاب در کشور همسایه (ایران) قرار گرفتند. در این یادداشت می‌کوشیم با توجه به حافظه تاریخی، خوانش جدیدی از موقعیت و چگونگی تاثیر انقلاب ایران بر گروه‌های اسلامی در محدوده زمانی مذکور بپردازیم.

بیوگرافی