مهدی  سلامی

مهدی سلامی

مهدی سلامی، پژوهشگر مهمان وعضو گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد قم است. حوزه مطالعاتی آقای سلامی جامعه و سیاست عربستان سعودی و مسایل چین است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

کتاب: «عربستان سعودی،آغاز،اکنون،آینده»، (انتشارات میعاد اندیشه، 1399)؛ مقالات: «بررسی تاثیر متغیر اقتصاد نوین بین الملل بر نظام بین الملل ،بر اساس نظریه وابستگی متقابل

- نظام جديد بين ­الملل و نگاه اروپا به امنيت خاورميانه

- توسعه سیاسی؛ ماهیت، مبانی نظری و شاخص­ها

- جهانی شدن سرمایه داری، صنعتی شدن جهان سوم و تحول در پارادایم حاکم بر روابط کشورهای پیشرفته و جهان سوم

- بسترها و موانع در تعمیق روابط عربستان سعودی و اسرائیل پس از بحران سوریه(از فوریه 2011 تا پایان 2019)

- تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی اسرائیل

 

asdfghhhaa@yahoo.com


تعداد 5

خلیج فارس و چین؛ عرضه و تقاضا

نویسنده: مهدی سلامی | ۱۲ تیر ۱۴۰۱

در مورد قسمت اول یعنی سابقه چین در خلیج فارس می توان اینگونه بیان داشت که چین از کشورهایی است که با منطقه خلیج فارس روابط سنتی و دیرینه داشته است. در زمان امپراطوران سلسله تانگ، راه دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز تا بندر کانتوندر چین کشیده شده و به صورت یکی از طویل ترین راههای دریای جهان درآمده بود و حکمرانان دو منطقه با تلاش در راه تضمین امنیت آن درحوزه نفوذ خویش، بازرگانان را به مبادله کالا تشویق می کردند

مذاکرات ایران و عربستان؛ تاکتیک یا استراتژی

نویسنده: مهدی سلامی | ۱۴ تیر ۱۴۰۰

در روزها و هفته های اخیر، شاهد پررنگ تر شدن بحث مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران هستیم و در این خصوص تحلیل های گوناگونی را اعم از طیف مخالف و موافق ملاحظه کرده ایم. این یادداشت قصد دارد تا با ترسیم کردن یک شمای کلی از روند رابطه بین دو کشور و همچنین وضعیت فعلی حاکم بر روابط دو کشور این مسئله را مورد بررسی قرار بدهد که آیا این میل ایجادشده به مذاکره، یک حرکت تاکتیکی از سوی دو کشور و یا یکی از طرفین است

اژدهای آرام ، عقاب تیزبین

نویسنده: مهدی سلامی | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چین در نظامِ بین الملل امروز به یک قدرتِ اجتناب ناپذیر (Indispensable)  تبدیل شده و حرکتِ آرام، بی سر و صدا و تدریجی قدرت یابی آن، جایگاه مطمئنی را برای این کشور تضمین کرده است. همچنین این کشور به عنوان مدعی هژمونی باید بتواند محیط مجاور و نزدیک خود را رام کند و در این مورد تجربه قدرت های جهانی از دوره باستان تا کنون و به ویژه از سده پانزدهم به بعد نشان می دهد که این موضوع بسیار حیاتی است و یکی از عوامل هژمونی آمریکا از سده بیستم تا به امروز، محیط ژئوپلیتیک مساعد هژمونی بوده است.ظامِ بین الملل امروز به یک قدرتِ اجتناب ناپذیر(Indispensable)  تبدیل شده و حرکتِ آرام، بی سر و صدا و تدریجی قدرت یابی آن، جایگاه مطمئنی را برای این کشور تضمین کرده است. همچنین این کشور به عنوان مدعی هژمونی باید بتواند محیط مجاور و نزدیک خود را رام کند و در این مورد تجربه قدرت های جهانی از دوره باستان تا کنون و به ویژه از سده پانزدهم به بعد نشان می دهد که این موضوع بسیار حیاتی است و یکی از عوامل هژمونی آمریکا از سده بیستم تا به امروز، محیط ژئوپلیتیک مساعد هژمونی بوده است.

عربستان و اسرائیل؛ موانع و بسترها

نویسنده: مهدی سلامی | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

پس از وقوع انقلاب های عربی که در دسامبر سال 2010 به وقوع پیوست در روابط کشورها و دولت های منطقه نوعی دگرگونی به وجود آمد، به طوری که با برهم خوردن نظم حاکم بر روابط کشورهای خاورمیانه نوعی خصومت و تنش حاصل از آنارشی منطقه ای بین برخی کشورها و از طرف دیگر نوعی نزدیکی و همکاری بین بعضی کشورهای دیگر در سطح دو جانبه و سطح منطقه، حاصل شد.یکی از جاهایی که به نظر می رسد می توان در آن شاهد تغییر رویکرد در روابط کشورهای منطقه خاورمیانه با یکدیگر پس از وقوع انقلاب های عربی بود ،مسئله روابط بین کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل می باشد.نقلاب های عربی که در دسامبر سال 2010 به وقوع پیوست در روابط کشورها و دولت های منطقه نوعی دگرگونی به وجود آمد، به طوری که با برهم خوردن نظم حاکم بر روابط کشورهای خاورمیانه نوعی خصومت و تنش حاصل از آنارشی منطقه ای بین برخی کشورها و از طرف دیگر نوعی نزدیکی و همکاری بین بعضی کشورهای دیگر در سطح دو جانبه و سطح منطقه، حاصل شد.یکی از جاهایی که به نظر می رسد می توان در آن شاهد تغییر رویکرد در روابط کشورهای منطقه خاورمیانه با یکدیگر پس از وقوع انقلاب های عربی بود ،مسئله روابط بین کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل می باشد.

کوره معمای امنیت؛ پتانسیل های سوخته عربستان سعودی

نویسنده: مهدی سلامی | ۲ اسفند ۱۳۹۹

در این یادداشت با ارائه یکسری از داده ها، متوجه واقعیت ها و پتانسیل های ویژه عربستان از لحاظ برخوردار بودن از قدرت های ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئوپلیتیک و... خواهیم شد. اما در ادامه بررسی آن ها متوجه خواهیم شدکه کوره ای به نام معمای امنیت (security dilemma) وجود دارد که با گداخته شدن هیزم هایش به نام توهم توطئه، توانایی سوزاندن پتانسیل ها را دارند.

بیوگرافی