مهدی  فقیه

مهدی فقیه

مهدی فقیه، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی-گرایش مسائل ایران دانشگاه تهران می باشد.  حوزه مطالعاتی وی روندهای فکری در خاورمیانه و مطالعات ایران است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«تاریخ در بوته ایدئولوژی»، (دوماهنامه دربند،تیر و مرداد 1397)؛ «ایران و عربستان؛ صلح در چشم انداز ژئوپلتیک،رهنامه»، (ویژه نامه صلح، شماره1، زمستان 97، انجمن علمی مطالعات صلح ایران)؛ «برگشت پذیری برجام در منطق کنش دیپلماتیک» ، (ابراهیم متقی و مهدی فقیه،دو ماهنامه فرهنگ دیپلماسی،سال اول، شماره 1،شهریور و مهر 1398)

 

mehdi.faghih@hotmail.com

 


تعداد 2

بحران اوکراین و ساخت‌يابي جديد نظام امنيت اروپايي

نویسنده: مهدی فقیه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

تحولات امنيت منطقه‌اي اروپا تحت‌تاثير بحران اوكراين قرار گرفته است. دگرگوني‌هاي ژئوپليتيكي همواره نقش موثري در ساخت‌يابي نظم‌هاي جديد نظام جهاني ايفا مي‌كند. بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه لازم برای همگرایی و واگرایی بین بازیگران سیاسی را به وجود می آورد. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بحران امنیتی حاصل از آن و همچنین واکنش اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر سیاسی مستقل از کشورهای اروپایی را شاید بتوان در مسیری که اتحادیه اروپا از زمان شکل گیری طی کرده یک نقطه عطف دانست.

به مناسبت سوم شهریور 1320 در ایران

مصدق و ژئوپلتیک تاریخی ایران

نویسنده: مهدی فقیه | ۲ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ معاصر شاهد حوادث و همچنین ظهور شخصیت های تاریخی بوده که در برهه های حساس تاریخی نقش آفرین بوده اند.شاید بتوان یکی از آفات بینش تاریخی خودمان را در دیگاه ثنویت گرا دید که همه چیز را یا سیاه می بیند و یا سپید، بر همین رویه در ارزیابی شخصیت های تاریخی شاهد رویگرد دیو/فرشته هستیم.

بیوگرافی