محمدرضا عشوری (مدیر گروه)

محمدرضا عشوری (مدیر گروه)

محمدرضا عشوری دانشجوی دکتری تاریخ و مدیر گروه جنبش های اسلامگرا در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی جریان های فکری جهان عرب و جنبش های اسلام سیاسی است.

از آقای عشوری مقالات و پژوهش هایی منتشر شده است که می توان به این عناوین زیر اشاره کرد:

«جایگاه رسانه و شبکه­ اجتماعي در خيزش­هاي انقلابي جهان عرب» مجله علمی-تخصصی دین و ارتباطات، زمستان1390؛ «جریان‌‌‌‌های اسلامی و آینده روند سیاسی در سوریه» اندیشکده راهبردی تبیین، اردیبهشت 1398؛ «شکاف در اخوان‌المسلمین مصر» دیپلماسی ایرانی، اردیبهشت 1395؛ «جریان های سلفی در جهان عرب»، مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC، 1397