آزاده گریوانی

آزاده گریوانی

 

آزاده گریوانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست لبنان می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته زبان وادبیات عرب و کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه الجامعه الاسلامیه بیروت می باشد.حوزه مطالعاتی وی جامعه و سیاست در لبنان و مسایل فلسطین است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

کتاب «مدیریت توحش، مانیفست داعش»، (انتشارات نقد فرهنگ، سال 1396)؛ كتاب «تشكلهاى جهادی زنانه از داعش تا القاعده» ، (موسسه انديشه سازان نور، در دست چاپ).

 

gerivani.azadeh@yahoo.com