محمدرضا صدقی رضوانی

محمدرضا صدقی رضوانی

آقای محمدرضا صدقی رضوانی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد و  پژوهشگر مهمان سابق پژوهشکده مطالعات خاورمیانه است.  حوزه مطالعاتی ایشان اندیشه سیاسی و روندهای فکری در خاورمیانه است.

برخی آثار منتشر شده از آقای صدقی به شرح زیر است:

- «کنش طبقاتی و تاثیر آن بر ادبیات داستانی ایران: مطالعه موردی رضا براهنی»، به همراه دکتر حاتم قادری، منتشر شده در پژوهش سیاست نظری، پاییز و زمستان 1391؛

- «خویشتن آفرینی و عافیت سوزی: مقایسه دو مفهوم "ایرونی" و "رندی" در رورتی و حافظ» ، منتشر شده در دو فصلنامه حکمت معاصر در نوبت چاپ.

rezvani_1939@yahoo.com


تعداد 2

ترجمان استراتژیک

بهار عربی و نظریة انقلابی: مداخله‌ای در یک بحث

نویسنده: محمدرضا صدقی رضوانی | ۳۰ آبان ۱۴۰۰

خیزش‌های موسوم به بهار عربی در دهة 2010م که شش دیکتاتور را سرنگون کرد، به بحث‌های سازنده‌ای دربارة سرشت این وقایع سیاسی و پیامدهای‌شان برای نظریة انقلابی دامن زد. یکی از این بحث‌ها که اخیراً در مجلة جامعه‌شناسی تاریخی به چشم می‌خورد، این است که آیا ما به سمت نسل پنجم نظریة انقلابی می‌رویم؟ این مقاله تلاشی است برای مشارکت در این گفتگو، نه تنها به این دلیل که کتاب من در این مجله محل بحث است، بلکه به این دلیل که می‌خواهم با برخی از مهم‌ترین استدلال‌ها در این مباحثه درگیر شوم تا برخی بدفهمی‌ها را روشن کنم و نشان دهم چگونه بهار عربی راهی برای تفکر جدید درباره انقلاب و نظریة انقلابی می‌گشاید. اینکه آیا چشم‌انداز جدیدی پدیدار شده است یا نه، ممکن است محل مناقشه باشد، اما بی‌تردید به چنین چشم‌اندازی نیاز است.

بهار عربی در چنبرۀ نئولیبرالیسم: ساز‌وکارهای مهار انقلاب

نویسنده: محمدرضا صدقی رضوانی | ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

رخداد پیچیده و متکثری نظیر بهار عربی را نمی‌توان تنها از یک منظر بررسی کرد؛ دشواره‌ای که منبعث از دینامیزم متفاوت تحولات در هر کدام از کشورهای درگیر در این انقلابات است. در حالی که تحولات در تونس و مصر منجر به رخدادهایی مدنی‌تر و مسمالت‌آمیزتر شد، همزمان این خیزش‌ها در کشورهایی نظیر لیبی، سوریه و یمن به جنگ‌های داخلی و دخالت‌ نظامی نیروهای خارجی منتهی شد. بر این مبنا نمی‌توان چنین پدیدۀ سیاسی و اجتماعی چند وجهی را به یک وضعیت همگن در همۀ جوامع متأثر از بهار عربی تقلیل داد. این امر لزوم توجه به وضعیت خاص هر کدام از این کشورها را برجسته می‌کند. علی‌رغم تفاوت‌هایی که به پویایی تحولات و ساخت‌ سیاسی و وضعیت نیروهای اجتماعی هر کدام از این جوامع مرتبط است، در یک نگاه کلی مشابهت‌هایی به مثابۀ زمینۀ شکل‌گیری این انقلابات در بین این کشورها قابل مشاهده است.

بیوگرافی