احسان طاهری حاجی وند

احسان طاهری حاجی وند

احسان طاهری حاجی وند، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه تروریسم نوین در خاورمیانه  می باشد.  آقای طاهری دانش آموخته دکتری رشته روابط بین‌ الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد. حوزه مطالعاتی وی تروریسم نوین، منازعات حقوقی در خاورمیانه، صلح، خشونت سیاسی، ژنوپولیتیک، حقوق‌بشر و سازمان‌های بین‌المللی است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "تأثیر اختلالات ژنتیکی کنشگران سیاسی بر استقرار صلح بین‌المللی (مطالعه موردی: اختلال در عملکرد ژن مونوآمین اکسیدازـ آMAOA)"، (مجله ی اخلاق زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 1400)؛ "تجزیه و تحلیل شکل‌گیری دانش میان‌رشته‌ای «ژنوپولیتیک» و تبیین رفتار سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی"، (فصلنامه تحقیقاتی سیاسی و بین المللی، سال 1399)؛ "موانع رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر" (فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال 1400)