علی اسماعیلی اردکانی

علی اسماعیلی اردکانی

علی اسمعیلی اردکانی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دکترای رشته  روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی آقای اسمعیلی مسائل خاورمیانه، سیاست خارجی ایران می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "تأثیر رسانه بر افکار عمومی: مطالعه مورد جمهوری اسلامی ایران" (فصلنامه پژوهشی مطالعات عملیات روانی، دانشگاه امام حسین (ع)،1391)؛ " تحلیل گفتمان سیاست خارجی آیت الله خامنه ای پیرامون رابطه با ایالات متحده " (فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی، شماره 9، تابستان 1393)؛ " درآمدی بر روش شناسی نظریه اسلامی روابط بین الملل" (ارائه در همایش بین المللی علوم انسانی با رتبه پژوهشی- در نوبت چاپ در فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی، شماره 9، پائیز 1394).