سوده  فضلی

سوده فضلی

سوده فضلی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.  حوزه مطالعاتی نامبرده جامعه شناسی سیاسی و مسائل خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

کتاب: «استراتژی رسانه ای ایران در مقابله با امریکا در مسأله تروریسم»؛

- «بررسی روابط تاریخی ایران و امریکا؛ تقابل رسانه ای»