محمد عثمانی

محمد عثمانی

محمد عثمانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه فردوسی است. حوزه مطالعاتی آقای عثمانی روندهای فکری در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- ترجمه کتاب: «جریان های اسلامی و مسئله دموکراسی» ، تالیف: حیدر ابراهیم علی. انتشارات گام نو.1398.

- ترجمه کتاب: «دین و سکولاریسم بازخوانی اندیشه¬های ساطع الحصری»، تالیف: احمد ماضی. انتشارات گام نو. 1398