مصطفی خالق پور

مصطفی خالق پور

مصطفی خالق پور، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی است.  حوزه مطالعاتی نامبرده  تروریسم و مسائل خاورمیانه می باشد.

آقای خالق پور مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.


تعداد 1

ترجمان استراتژیک

ارزیابی تهدیدات تروریستی سالهای 2019-2021

نویسنده: مصطفی خالق پور | ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

گزارش ارزیابی تهدیدات تروریستی توسط جمعی از راهبردنویسان مرکز بین‌المللی مبارزه با تروریسم (ICCT) نگاشته شده است. این مرکز بین‌المللی، مؤسسه‌ای مستقل است که در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با تروریسم، به سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره و راهکار می‌دهد. حوزه‌های اصلی فعالیت مرکز مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، پراکندگی جغرافیایی تروریست‌ها و قربانیان تروریسم است.

بیوگرافی