زهرا رمضانی (دبیر گروه)

زهرا رمضانی (دبیر گروه)

زهرا رمضانی پژوهشگر مهمان و دبیر گروه مصر و شمال افریقا در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان مصر و شمال افریقا است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: مقاله «بررسی بی ثباتی سیاسی و ائتلاف های دولت سوز در مصر پسا انقلابی بر مبنای نظریه بازیها» ؛(فصلنامه علمی-پژوهشی آینده پژوهی،سال چهارم؛ پاییز1397) ، نویسنده همکار در کتاب «دیپلماسی و امنیت ملی در آسیای غربی» ، (انتشارات مرکز بین المللی مطالعات صلح، 1395)، «تحولات خاورمیانه و تداوم تقابل ایران و اعراب(جدال در جبهه های جدید)»، هفته نامه دولت و ملت.

ramezany62@gmail.com


تعداد 2

گزارش نشست ژئوپلیتیک آب در خاورمیانه و شمال افریقا: مورد سد النهضه

نویسنده: زهرا رمضانی (دبیر گروه) | ۲۰ تیر ۱۴۰۰

روز چهارشنبه 16تیر نشستی با عنوان " ژئوپلیتیک آب در خاورمیانه و شمال افریقا: مورد سد النهضه" در گروه مصر و شمال افریقا با حضوری تعدادی از کارشناسان این حوزه با مدیریت دکتر محمد سلطانی نژاد برگزار شد. رسول شبیبی، علیرضا صداقت، علیرضا رضانیا و جواد ابو از جمله سخنرانان این نشست بودند که به بررسی مورد سد النهضه از جوانب گوناگون پرداختند.

عادی سازی مناسبات مراکش و سودان با اسرائیل؛ دلایل و پیامدها

نویسنده: زهرا رمضانی (دبیر گروه) | ۸ تیر ۱۴۰۰

روز چهارشنبه 2 تیرماه جلسه گروه مصر و شمال افریقا با موضوع «عادی سازی مناسبات مراکش و سودان با اسرائیل؛ دلایل و پیامدها» در دو بخش با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی برهانی و آقای جواد ابو برگزار شد. پیش از آغاز نشست دکتر سلطانی نژاد به عنوان مدیر نشست با ذکر مقدمه ای کوتاه در باب روابط فی ما بین اعراب و اسرائیل به بیان تحولات سالهای 73و68- 1967 و درگیری میان اعراب و اسرائیل پرداخت و سال 1979 را اوج تحولات فی ما بین این کشورها اعلام کرد. زمانی که اسرائیل توانست میان جبهه عربی رخنه کند و با به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط مصر اوج این تغییرات سیاسی رقم زده شد. وی در ادامه با اشاره به قرارداد قرن ترامپ اشاره به تشریح تحولاتی پرداخت که منتهی به افزایش سرعت عادی سازی شد.

بیوگرافی