علیرضا محمدی نیگجه

علیرضا محمدی نیگجه

علیرضا محمدی نیگجه پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. حوزه مطالعاتی آقای محمدی مطالعات خلیج فارس و مسائل خاورمیانه می باشد.

 

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:تألیف کتاب " حقوق بین الملل دریا" ( انتشارات اسرار دانش، 1385 )؛ "روابط خارجی ایران در نظام بین الملل" (انتشارات پلیکان ، 1387).