عربستان شناسی

تعداد 5


مواجهه با دیپلماسی تهاجمی عربستان

نویسنده: مریم پاشنگ  |   تاریخ:۳۰ آبان ۱۳۹۶

استفاده از دیپلماسی اقصادی با محوریت نفت و دیپلماسی سازمانی فعال تر با هدف اثبات خطرناک بودن سیاست خارجی تهاجمی عربستان برای ثبات منطقه شاید بهترین ابزارها برای مواجهه با رویکردهای خصمانه ای از این دست باشد.

مهار سعودی

نویسنده: کیهان برزگر  |   تاریخ:۲۳ آبان ۱۳۹۶

هدف واقعی سعودی ها ایجاد یک اجماع جهانی و منطقه ای برای تضعیف قدرت ملی ایران در یک روند بلندمدت است تا از درون به اصطلاح دچار اصلاح یا حتی فروپاشی شود.

پیامدهاى تحولات در عربستان: پیروزى یا شكست؟

نویسنده: مریم پاشنگ  |   تاریخ:۲۲ آبان ۱۳۹۶

پیامدهای تحولات در عربستان در یکی از دو سر یک طیف قرار دارد که یک سر آن پیروزی و سر دیگر آن شکست است چون نه حزب سیاسی فعال تاثیرگذاری وجود دارد و نه جامعه مدنی منسجمی که در پی احقاق حقوق اساسی خود باشند.

گروه مطالعاتی عربستان شناسی

برگزاری اولین جلسه گروه عربستان شناسی

تاریخ:۲۵ مهر ۱۳۹۶

روز سه شنبه 4 مهر ماه 1396 اولین جلسه گروه عربستان شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای گروه برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه آشنایی اعضای اصلی، تعریف عملیاتی فعالیت های پژوهشی و تعیین نقشه راه و انتشارات متمركز بر حوزه نظری و سیاستگذاری در این گروه مطالعاتی بود.

چشم‌انداز ٢٠٣٠ سعودى از منظر سياست منطقه‌ای

نویسنده: حسین مفیدی احمدی  |   تاریخ:۲۵ مرداد ۱۳۹۶

پرسش اصلی اینجاست که دسترسی به اهداف مورد انتظار از راهبردهایی چون چشم انداز 2030 در چارچوب بافتار منطقه‌ای با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر قابل حصول است و یا در منطقه‌ای بی‌ثبات و با امکان تحقق سناریوهای غیر قابل پیش‌بینی.


صفحه 1 از 1